Usljed povreda na radu prošle godine poginulo sedam osoba

Najviše povreda na radu, kako su kazali, desilo se u gra?evinskoj djelatnosti, djelatnosti prenosa i distribucije elektri?ne energije i drvnoj industriji.

U Crnoj Gori prošle godine sedam osoba poginulo je usljed povreda na radu, dok je 20 osoba teško povrije?eno, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP).

Iz Uprave su agenciji MINA kazali da je to za 61,43 odsto manje u odnosu na 2008. godinu, kada je zabilježen najve?i broj povreda na radu.

„U toku prošle godine izvršeno je 27 uvi?aja povreda na radu, i to sedam smrtnih i 20 teških“, naveli su iz UIP-a.

Kako su kazali, naj?eš?i uzroci povreda na radu su neprimjenjivanje mjera zaštite i zdravlja na radu (pad sa visine ili u dubinu, udar elektri?ne struje, udar/prignje?enje trupca), angažovanje osoba koje nijesu osposobljene za bezbjedan rad na poslovima koje obavljaju i kod kojih nije izvršena prethodna provjera zdravstvene sposobnosti.

„Naj?eš?i uzroci su i dotrajalost sredstava za rad i njihova upotreba bez prethodnog pregleda i ispitivanja, odnosno bez pribavljenih stru?nih nalaza od ovlaš?enih organizacija za poslove zaštite i zdravlja na radu“, dodali su iz UIP-a.

Najviše povreda na radu, kako su kazali, desilo se u gra?evinskoj djelatnosti, djelatnosti prenosa i distribucije elektri?ne energije i drvnoj industriji.

„Ukoliko je utvr?ena neposredna opasnost po život ili je ugroženo zdravlje zaposlenih, izricana je mjera zabrane rada ili zabrana upotrebe sredstava za rad na kojima se desila povreda“, rekli su iz UIP-a.

Kako su kazali, preduzimane su druge mjere i radnje iz nadležnosti Inspekcije rada, a izvještaji o povredi na radu dostavljeni su nadležnim sudskim organima ili tužilaštvu koji utvr?uju vrstu postupka koji treba da se pokrenu.

Iz UIP-a su podsjetili da u vršenju inspekcijskog nadzora inspektor rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, pored obaveza i ovlaš?enja utvr?enih zakonom, ima obavezu i ovlaš?enje da izvrši uvi?aj teških, kolektivnih i smrtnih povreda na radu.

Izvor: Vijesti