Strožijim kontrolama smanjiti povrede na radu


Nepoštovanje zakonskih propisa u dijelu nošenja zaštitne opreme na radu, nedovoljne obučenosti, nepoštovanje uputstava pri radu, prekovremeni rad, ali i konzumiranje alkohola, neki su od glavnih uzorka povredana radu u šumarstvu i poljoprivredi od kojih su neke imale i tragične posledice, zaključeno je na panel diskusiji u Bijelom Polju. Strožije kontrole i češće sankcionisanje onih koji krše propise, bilo poslodavci ili radnici, te olakšice pri nabavci zaštitne opreme, neka su od mogućih rješenja na putu ka smanjenju broja povreda na radu u Crnoj Gori.

“Poslodavac je u obavezi da u roku od 24 sata prijavi povredu zaposlenog na radu nakon čega se sprovodi uviđaj, sačinjava izvještaj i nastavlja dalje zbrinjavanje radnika, izriču eventualne sankcije i sprovodi dalja procedura shodno jasno definisanim propisima”, kazao je Zlatko Popović inspektor rada za oblast zaštite i zdravlja na radu na panel diskusiji projekat „Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, koji realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja kroz javni poziv “Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada”.

On je kazao da inspektori redovno vrše kontrole u ovoj oblasti i sankcionišu neodstatke. Pored novčanih poslodavcima su izricane i privremene zabrane rada i u to u 37 slučajeva.

Kazne pak, nisu ni jedini ni apsolutno djelotvoran metod u ovom pravcu. Popović je saglasan sa ostalim panelistima da je podizanje svijesti o važnosti poštovanja propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu neophodno kako bi se smanjile povrede i smrtni slučajevi.

Normativni okvir prema EU se zaokružio , sada je, ističe Popović, najveći izazov implementacija propisa.

„Oni iz godine u godinu dobijaju na značaju, a najbolji pokazatelj napretka je smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. U odnosu na 2008. godinu kada je bio najveći broj povreda na radu, 70, za 10 godina se za 64 odsto smanjio taj broj te ih je u toku prošle godine zabilježeno 27 od toga 7 smrtnih slučajeva i 20 teških povreda“, kaže Popović napominjuči da ima prostora za napredak te da je i dalje najveći broj povreda u građevinskom sektoru. Naime, prošle godine od 7 smrtnih slučajeva četiri su se desila u oblasti u građevinarstva i tri u drvnoj industriji.

Popović je i autor Priručnika „Mjere zaštite i zdravlja na radu u poljoprivredi i šumarstvu“. Naglašava da je važno što se krenulo govoriti o ovoj kompleksonoj temi, a da je sami priručnik namijen i poslodavcima, zaposlenima i individualnim poljoprivrednim proizvođačima.

„Značaj prostor u priručniku je dat normativnom okviru, pravima, obavezama, odgovornosti poslodavaca, zaposlenih iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Pružena je statistika iz oblasti poljoprivrede i šumarstvate značajan prostor usmjeren ka konkretnim mjerama zaštite i zdravlja u poljoprivredi i šumarstvu“, pojasnio je Popović.

Načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja Danijela Šuković i današnju panel diskusiju ocjenjuje kao odličan način da se promoviše važnost zaštite na radu. Ona je pojasnila da je nadležnost resornog Ministarstva izrada propisa u ovoj oblasti i shodno proceduri izdavanje ovlašćenja za obavljanje ovih poslova na nivou Crne Gore i praćenje usklađivanje sa propisima EU.

Kaže da se propisi poštuju ali ne u željenoj mjeri.

„Na osnovu zakona dobijamo podatke od Fonda za zdravstveno osiguranje za prijavljene povrede na radu, ranije sam govorila da je u 2018. Registrovano 1.199 povrede na radu. Za prethodnu, 2019. godinu očekujemo podatke od FZO kako bi imali potpune podatke za svaku opštinu u Crnoj Gori“, kaže Šuković isičući da to nije prava slika jer postoje slučajevi kad zaposleni ili poslodavci ne žele da prijave povrede.

Strožijim kontrolama smanjiti povrede na radu