Ove godine dvije osobe stradale na radnom mjestu

Kolektivnih povreda na radu u ovom periodu, kako su naveli, nije bilo.

“U oblasti gra?evinarstva desile su se tri teške povrede na radu”, kazali su Pobjedi iz Inspekcije.

Iz Udruženja zaštite na radu navode da je veoma malo podataka iz ove oblasti i da je potrebno mnogo više inspektora rada kako bi poslodavci, a i zaposleni, bili upoznati o obavezama. Prema njihovim podacima, samo ?etiri odsto poslodavaca ima akt o procjeni rizika, što zna?i, kako tvrde, da inspektor nije obilazio firme.

Inspektor tokom nadzora, objašnjavaju u inspekciji, prvenstveno obavlja preventivnu funkciju, a preduzima upravne mjere i radnje kada se preventivnom funkcijom ne može obezbijediti svrha i cilj nadzora.

“U slu?ajevima kada su tokom nadzora bile utvr?ene nepravilnosti ve?eg obima, izricane su mjere zabrane rada do otklanjanja nepravilnosti, bili su izdati prekršajni nalozi za nov?ano kažnjavanje, a svi predmeti u vezi sa uvi?ajem teških, kolektivnih ili smrtnih povreda na radu su procesuirani prema nadležnim tužila?kim ili sudskim organima, zato što propusti koji su doveli do povrede na radu nijesu vezani samo za oblast zaštite i zdravlja na radu”, kazali su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Oni objašnjavaju da inspektori za oblast zaštite i zdravlja na radu kontrolišu sprovo?enje zakona, propisa donijetih na osnovu njega, kao i tehni?kih i drugih mjera. Koordinatorka Udruženja zaštite na radu, koje postoji ve? 20 godina, ?ina Jankovi?, kaže da je potrebno još mnogo toga uraditi u ovoj oblasti kako bi se poštovali i primijenili evropski standardi.

“?esto se dešavaju slu?ajevi povreda, obi?no na gra?evini, autoputu… Kada slu?aj bude procesuiran, ?esto pro?e i po nekoliko mjeseci prije nego što saznamo uzroke kako i zbog ?ega se dogodio incident”, kazala je Jankovi?.

Izvor: kodex