Na radnom mjestu najviše stradaju građevinci

U Crnoj Gori se od početka godine do kraja maja dogodilo pet povreda na radu, od kojih su četiri bile teške i jedna lakša. U Upravi za inspekcijske poslove kažu da ove godine nije bilo smrtnih povreda, a da su tokom prošle godine zabilježene ukupno 24 povrede na radu, od kojih šest sa smrtnim ishodom, 17 teških i jedna kolektivna povreda na radu, piše Dan.

“Prema statističkim podacima koji se vode u Odsjeku za inspekciju rada, od ukupnog broja povreda na radu, najveći broj povreda je u građevinskom sektoru, a slijede prerađivačka djelatnost, drvna industrija i eksploatacija šume, prenos i distribucija električne energije”, kažu u Inspekciji.

Na pitanje da li je zaštita na radu dovoljno razvijena u Crnoj Gori i koji su najveći problemi u toj oblasti, u Upravi za inspekcijske poslove navode da u normativnom smislu svi propisi iz oblasti zaštite i zdravlja na radu su usklađeni sa propisima Evropske unije.

“U pogledu implementacije od 2008. godine kada je zabilježen najveći broj povreda na radu do danas broj povreda je smanjen za 65,71 odsto, ali treba nastaviti rad na adekvatnom obezbjeđivanju propisanih mjera zaštite zdravlja na radu, jer je tzv. incidenca (odnos broja povreda prema broju zaposlenih) i dalje visoka”, navode.

Najčešće nepravilnosti koje su utvrđene u oblasti zaštite i zdravlja na radu su: poslodavac ne nabavlja i ne izdaje na upotrebu zaposlenima sredstva za rad neophodna za njihovo radno mjesto, sa stručnim nalazom i ocjenom da su na njima obezbijeđene propisane mjere zaštite na radu; rad zaposlenih bez uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad i bez ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za radna mjesta sa posebnim uslovima rada, odnosno povećanim rizikom; nevođenje evidencija iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.