Milatović: Unaprjeđenje zaštite i zdravlja na radu na mapi prioriteta


Ministar je kazao da je iznenađen da, i pored postojanja dobrih zakonskih rješenja, mnoge važne aktivnosti koje se tiču stvaranja adekvatnih uslova za rad nijesu do sada u dovoljnoj mjeri implementirane i razvijane
Unaprjeđenje zaštite i zdravlja na radu na mapi je prioriteta Ministarstva ekonomskog razvoja, poručio je ministar Jakov Milatović, koji se sastao sa predstavnicima Udruženja zaštite na radu Crne Gore.

Iz ministarstva je saopšteno da su predstavnici Udruženja upoznali ministra sa dosadašnjim radom i brojnim izazovima sa kojima se suočavaju u svom poslovanju, poput nepotpune implementacije zakonskih propisa kod poslodavaca, nedovoljne svijesti i zaposlenih i poslodavaca o ovoj oblasti i činjenice da zaštita i zdravlje na radu nijesu još uvijek uvršteni u obrazovni sistem Crne Gore kao poseban predmet.

Na sastanku je, dodaje se, ocijenjeno da treba unaprijediti saradnju resornog ministarstva sa Udruženjem zaštite na radu, a koja će se zasnivati na principima socijalnog dijaloga na svim nivoima.

Udruženje je ukratko predstavilo Predlog programskih ciljeva u oblasti zaštite i zdravlja na radu koja će, kako se navodi, biti predmet posebne pažnje Ministarstva ekonomskog razvoja u narednom periodu.

Milatović je kazao da je iznenađen da, i pored postojanja dobrih zakonskih rješenja, mnoge važne aktivnosti koje se tiču stvaranja adekvatnih uslova za rad nijesu do sada u dovoljnoj mjeri implementirane i razvijane. Poručio je da će ta tema sigurno biti na mapi njegovih prioriteta u budućem radu kao rezultat zajedničkog djelovanja Ministarstva ekonomskog razvoja i svih subjekata nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu.