Bratonožići-Kolašin: Povrijeđen radnik, željeznički saobraćaj u prekidu


Direktor Sektora za elektrotehni?ke poslove, Edin Hasanovi? je objasnio da je povrije?eni radnik radio na postrojenju, a da se nezgoda dogodila na kontaktnoj mreži
Željezni?ki saobra?aj na pruzi izme?u Bratonoži?a i Kolašina je u prekidu. Kako saznaju “Vijesti” nezvani?no povrije?en je radnik koji je radio na remontu pruge.

“Unesre?eni je zbrinut. Ekipa Hitne medicinske pomo?i je bila na licu mjesta, i upu?en je ka Podgorici. U toku je uvi?aj, on je bio svjestan”, kazao je Edin Hasanovi? direktor Sektora za elektrotehni?ke poslove.

On je objasnio da je povrije?eni radnik radio na postrojenju, a da se nezgoda dogodila na kontaktnoj mreži.

“Drugostepena komisija ?e utvrditi što je radio na kontaktnoj mreži, jer mu to nije bilo u opisu posla. Utvrdi?e i kako je došlo do nezgode, ali i ?injeni?no stanje”, rekao je on.

Iz Željezni?ke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) je saopšteno da se nezgoda dogodila u 9:56 ?asova na elektro vu?nom postrojenju Trebešica tokom izvo?enja radova, kojom prilikom je povrije?en zaposleni izvo?a?a radova.

“Nakon eksplozije u EVP Trebešica došlo je do prekida napajanja na potezu Bratonoži?i – Mojkovac. Ekipe za održavanje kontaktne mreže ŽICG, su odmah nakon isle?enja izašle na mjesto vanrednog doga?aja i pristupile otklanjanju smetnje. Zbog ovog vanrednog doga?aja kasne vozovi: me?unarodni brzi voz br. 430, koji saobra?a na relaciji Bar-Top?ider, koji kasni 147 minuta i lokalni voz br. 6103 koji saobra?a na relaciji Bijelo Polje-Bar koji se nalazi u stanici Kolašin i kasni 150 minuta“, saopšteno je iz ŽICG.