Autoput odnio četiri života

U Crnoj Gori je od 2015. do kraja prošle godine na radnom mjestu stradalo 40 radnika, pokazuju podaci Uprave za inspekcijske poslove. Kako je za „Dan” saopšteno iz te institucije, u istom periodu, odnosno od po?etka izgradnje autoputa, prilikom radova na tom projektu stradala su ?etiri radnika. Izgradnja dionice Smokovac – Uva? – Mateševo po?ela je 11. maja 2015. godine.

– Na gradilištu autoputa su bila ?etiri smrtna slu?aja i tri teške povrede na radu – kazali su za „Dan” iz Inspekcije.

U 2020. godini su, kako navode u Inspekciji, bile ukupno 24 povrede na radu: šest smrtnih, 17 teških i jedna kolektivna povreda na radu. Do sada u 2021. godini bila je jedna teška povreda na radu.

– Nadzorom je konstatovano da je naj?eš?i uzrok povreda na radu: neprimjenjivanje mjera zaštite i zdravlja na radu (pad sa visine ili u dubinu, udar elektri?ne struje, udar/prignje?enje trupca), angažovanje lica koja nijesu osposobljena za bezbjedan rad na poslovima koje obavljaju i kod kojih nije izvršena prethodna provjera zdravstvene sposobnosti; dotrajalost sredstava za rad, kao i upotreba istih bez prethodnog pregleda i ispitivanja, odnosno bez pribavljenih stru?nih nalaza od ovlaš?enih organizacija za poslove zaštite i zdravlja na radu. Ukoliko je utvr?ena neposredna opasnost po život ili je ugroženo zdravlje zaposlenih, izricana je mjera zabrane rada ili zabrana upotrebe sredstava za rad na kojima se desila povreda, preduzimane su druge mjere i radnje iz nadležnosti Inspekcije rada, a izvještaji o povredi na radu su dostavljeni nadležnim sudskim organima ili tužilaštvu – navode u Inspekciji.

Istraživanje NVO Multimedijal Montenegro, koje je ura?eno krajem prošle godine, pokazalo je da je rad na gradilištu u alkoholisanom stanju prisutan u zabrinjavaju?em procentu. Iz te NVO su kazali da su, na bazi dobijenih podataka, zaklju?ili da svijest zaposlenih u sektoru gra?evine nije na zadovoljavaju?em nivou, „a jedan od pokazatelja je i to da je najve?i broj povreda i smrtnih slu?ajeva u Crnoj Gori upravo u sektoru gra?evine”.

– Kroz istraživanje smo došli do podataka da je pad sa visine u procentu od 32 odsto zastupljen kao naj?eš?a povreda na radu, dok je 59 odsto ispitanika zbog rada na niskim temperaturama dobilo prehladu, odnosno 24 odsto ispitanika je imalo sun?ani udar zbog rada na visokim temperaturama – navode u NVO Multimedijal Montenegro.

Istakli su da je zabrinjavaju?i podatak da je ?ak 54 odsto ispitanika saopštilo da imaju saznanja da je neko pod dejstvom alkohola radio na gradilištu.

– Nakon toga opasnost usljed rušenja, strujni udar i upotreba mašina tako?e su u visokom procentu zastupljeni kao potencijalni rizik za povredu na radu – kazali su u toj NVO.


I dizajn radnog prostora uti?e na bezbjednost
U Strategiji za unapre?enje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori konstatovano je da pored uobi?ajenih, odranije poznatih rizika na poslu, mjere zaštite i zdravlja na radu, fizi?ke, hemijske i biološke štetnosti, loši mikroklimatski i drugi uslovi na radu, ra?una se da je 25–30 odsto zaposlenih izloženo i novim rizicima u uslovima promjena radnog procesa i radne tehnologije. Oni, kako navode, mogu da izazivaju nove oblike povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, ?ak i kad nam to moderno radno mjesto izgleda mirno i bezbjedno. Me?u tim novim faktorima rizika navode i nove hemijske supstance i materijali, sa novim i nepoznatim opasnim efektima, nove biotehnološke kancerogene materije, alergogene supstance, visokofrekventno nejonizuju?e zra?enje, nanotehnologija, psihosocijalni stres, ergonomski neodgovaraju?i dizajn radnog prostora itd.

Izvor: dan.co.me