Za dodatne infromacije kontaktirajte NVO Multimedijal Montenegro

www.mmne.me nvommne@gmail.com +38269113114

Ili direktorat zaštite i zdravlja na radu pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Danijela Šuković
Načelnica Direkcije za zaštitu na radu

Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
br. tel: +382 20 482 373
e-mail: danijela.sukovic@mrs.gov.me

http://www.mrs.gov.me/informacije/zastitanaradu